Kontakt

Driftleder Benny Mertz

Tlf.: 21 76 20 29

E-mail: vand.dalbykim@dlgpost.dk
 

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:
Benny Mertz 21 76 20 29

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt:

Erik Jensen 40 86 68 36