Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal den bringes i brugbar stand af en VVS installatør, før der laves aftaler med vandværket ved målerudskiftning.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere/udskifte defekte haner/ventiler.

 

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets personale at kunne manøvrere rundt og anvende nødvendigt værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for arbejdsfeltet omkring måleren.

Det er til enhver tid vandværket som afgør, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Spørgsmål omkring opsætning af vandmålere kan rettes til bestyrelsen.