Tilsynsrapport

Køge Kommune har foretaget det årlige tilsyn med vandværket 10. oktober 2016.

Konklutionen på tilsynet er, at vandværket og boringer fremtræder meget velholdte samt at den tekniske tilstand er meget god.

Kommunen vil herefter kun udføre tilsyn hvert andet år.

På grund af stort tidspres hos Kommunen har der ikke været ført tilsyn i 2018-2021.

 

 Læs rapporten