Måleraflæsning

Medio 2013 var alle målere udskiftet med elektronisk aflæsbare målere.

Aflæsning af målertal for 30. juni og 31. december foretages af vandværkets personale

Der vil ikke længere blive udsendt selvaflæsningskort og indberetning af selvaflæsning på hjemmesiden kan ikke foretages.

Erhvervsdrivende med bi-målere skal selv indberette bi-målerens stand til KLAR Forsyning i Køge