• Om vandværket

  Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 410 forbrugere med rent drikkevand. Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet.

  Status for driften
 • Spar på vandet

  Det er vigtigt, at vi værner om vores vandforbrug og sparer på vandet - både for vores egen skyld og for miljøets.

  Læs mere om hvordan
 • Persondatapolitik

  Vi håndterer dine oplysninger med forsigtighed og respekt. Læs mere om vandværkets persondatapolitik via linket i footeren.

  Læs mere

Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk blev etableret 1964

 

Mange brønde i vort område blev tørlagt omkring 1960'erne på grund af Københavns Energi`s oppumpning af vand til København. I 1964 blev Vandværket etableret med en boring, men allerede i 1967 blev det nødvendigt med en ekstra boring, da flere ejendomme blev tilsluttet værket. Værket har gennen årerne udviklet sig til et fuldt moderne Vandværk. Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet. 

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 410 forbrugere med rent drikkevand. Vandet er middel hårdt vand, hvilket svarer  til en hårdhedsgrad på ca. 17-19 ͦ dH.

Generalforsamlingen der ifølge vedtægterne skulle have været afholdt inden udgangen af april måtte aflyses på grund af myndighedernes nedlukning af landet.
Det har ikke været muligt at afholde generalforsamling i 2020.

Når det viser sig muligt i 2021 vil vi afholde den udskudte generalforsamling.

Da vi ikke kender den fremtidige situation i Danmark samt myndighedernes anbefalinger har vi fremsendt de resultater bestyrelsen er kommet frem til ifølge generalforsamlingsvedtagelsen i 2019

I dag har mange vandværker problemer med vandkvaliteten på grund af tidligere tiders overforbrug af sprøjtegifte. Læs Skovbo Vandsamarbejdes indlæg i debatten om brug af sprøjtegifte i villahaver  her.

01. oktober 2015 trådte nye regler for indbringelse af klager vedrørende tvister med vandforsyningen i kraft. Ændringen sker i forbrugerklagelovens § 4. Ændringen vil snarest via Køge Vandråd og Køge Kommune blive implementeret i vandværkets regulativ. 

Læs om klageadgangen  her