• Om vandværket

  Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 410 forbrugere med rent drikkevand. Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet.

  Status for driften
 • Spar på vandet

  Det er vigtigt, at vi værner om vores vandforbrug og sparer på vandet - både for vores egen skyld og for miljøets.

  Læs mere om hvordan
 • Persondatapolitik

  Vi håndterer dine oplysninger med forsigtighed og respekt. Læs mere om vandværkets persondatapolitik via linket i footeren.

  Læs mere

Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk blev etableret 1964

 

Mange brønde i vort område blev tørlagt omkring 1960'erne på grund af Københavns Energi`s oppumpning af vand til København. I 1964 blev Vandværket etableret med en boring, men allerede i 1967 blev det nødvendigt med en ekstra boring, da flere ejendomme blev tilsluttet værket. Værket har gennen årerne udviklet sig til et fuldt moderne Vandværk. Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet. 

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 410 forbrugere med rent drikkevand. Vandet er middel hårdt vand, hvilket svarer  til en hårdhedsgrad på ca. 17-19 ͦ dH.

Generalforsamlingen der ifølge vedtægterne skulle have været afholdt inden udgangen af april måtte aflyses på grund af myndighedernes nedlukning af landet.

Generalforsamlingen der der var planlagt til at blive afholdt d. 01. oktober 2020 så vi os desværre  nødsaget til at aflyse, da deltagerantallet langt oversteg det for øjeblikket, på grund af Covid-19, andefalede . Besytyrelsen ønskede ikke at tage ansvaret for at starte en smittekæde.

Vi undersøger for tiden mulighederne for at afholde en ny generalforsamling

Da vi ikke kender den fremtidige situation i Danmark samt myndighedernes anbefalinger vi vil snarest fremkomme med de resultater bestyrelsen er kommet frem til ifølge generalforsamlingsvedtagelsen i 2019

I dag har mange vandværker problemer med vandkvaliteten på grund af tidligere tiders overforbrug af sprøjtegifte. Læs Skovbo Vandsamarbejdes indlæg i debatten om brug af sprøjtegifte i villahaver  her.

01. oktober 2015 trådte nye regler for indbringelse af klager vedrørende tvister med vandforsyningen i kraft. Ændringen sker i forbrugerklagelovens § 4. Ændringen vil snarest via Køge Vandråd og Køge Kommune blive implementeret i vandværkets regulativ. 

Læs om klageadgangen  her