Check dit vandforbrug

Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.

Aflæs vandmåleren om aftenen når alle i huset er gået i seng, og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.

En utæt vandledning f.eks. under gulv, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Aflæs derfor din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.

En vandhane som drypper kan koste fra 500-5.000 kroner om året. Et toilet, der løber, kan nemt koste over 5.200 kr. om året.Hertil kommer vandafledningsafgiften

Et brusebad koster ca. 2,50 kroner i minuttet. Husk, at du ikke skal bruge vand, mens du sæber dig ind, så der kan du lige så godt slukke for vandet. Skift til en vandsparende brusertype.

Se skema over vandspild fra utætte vandhaner og løbende cisterner  Hent skema over vandtab ved utætheder

Mange har en dårlig vane med at lade vandet løbe, mens de børster tænder. Det er der absolut ingen grund til. Installer perlatorer (luftblandere) på vandhanerne, det er nemt, billigt og effektivt.

Hvis din vaskemaskine er 10 år gammel, bruger den cirka 100 liter vand til en vask - en ny maskine med "A"-mærke bruger det halve. Brug spareprogram som reducerer forbruget af både el og vand.
 
Og så bruger vaskemaskinen jo også strøm, så tænk på, om du ikke lige kan bruge tøjet en dag til, inden det ryger i vasketøjskurven. Brug vaskebold og spring forvasken over.

Udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende (stort og lille skyl), husk at bruge "lille skyl", og spar 5-6 liter vand pr. skyl.

Eftergivelse af vandspild

Hvis uheldet har været ude og der har været et vandspild fra en skjult installation f.eks. en jordledning kan der være hjælp at hente til fritagelse for betaling af punktafgift for ledningsført vand.

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

 Hent ansøgningsskema

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • - Det skal være tale om en privat bolig
  • - Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • - Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 plus det anslåede årlige forbrug. Selvrisikoen udregnes efter kalenderåret.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at de er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Når det er gjort, er vandværket forpligtet til at eftergive deres andel af udgifterne for samme mængde som SKAT eftergiver.