Driftstatus 25. oktober 2020

Vi har et overforbrug på ca. 1 m3 pr time
Vi opfordrer alle til at tjekke deres installationer også i udhuse, stalde o.l. for eventuelle utætheder.

Såfremt der i området området findes rindende vand eller store nye pytter bedes bestyrelsen straks underrettet på tlf. 21762029

Generalforsamlingen der ifølge vedtægterne skolle have været afholdt inden udgangen af april måtte aflyses på grund af myndighedernes nedlukning af landet.

Generalforsamlingen der der var planlagt til at blive afholdt d. 01. oktober 2020 så vi os desværre  nødsaget til at aflyse, da deltagerantallet langt oversteg det for øjeblikket på grund af Covid-19 andefalede . Besytyrelsen ønskede ikke at tage ansvaret for at starte en smittekæde.

Vi undersøger for tiden mulighederne for at afholde en ny generalforsamling

Da vi ikke kender den fremtidige situation i Danmark samt myndighedernes anbefalinger vi vil snarest fremkomme med de resultater bestyrelsen er kommet frem til ifølge generalforsamlingsvedtagelsen i 2019

Indenfor det sidste halve år er hårdhedsgraden i vores vand steget fra 16-17 dH til 18-19 dH. Vandstanden er faldet, men ikke foruroligende, i alle vores boringer, og dette kan være årsagen til den ændrede sammensætning i vandet, der resulterer i den højere hårdhedsgrad.

 

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen