Driftstatus 20. april 2021

 

Vi har et overforbrug på ca. 1 m3 pr time.

Vi opfordrer alle til at tjekke deres installationer også i udhuse, stalde o.l. for eventuelle utætheder.

Såfremt der i området findes rindende vand eller store nye pytter bedes bestyrelsen straks underrettet på tlf. 21762029

Med udmeldingen fra myndighederne 14-04-2021 ser det ikke ud til at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af april.

Vi følger udviklingen nøje.

 

Vi har 03-03-2021 deltaget i et webinar omkring afholdelse af elektronisk generalforsamling.
Med de til rådighed værende programmer for afholdelse af  elektroniske generalforsamlinger samt at foretage afstemninger har vi vurderet, at med den tilgang vi har til andelshavernes oplysninger om internetadgang og e-mail adresser, vil det indenfor vores vedtægter ikke være muligt at afholde en elektronisk generalforsamling, hvor alle andelshavere  vil have lige mulighed for at deltage.  

Vi afventer derfor stadig en udmelding fra myndighederne der muliggør afholdelse af generalforsamling uden risiko for at udbrede Covid-19 smitte.

Med udmeldingen fra myndighederne 24-02-2021 ser det ikke ud til at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af april 2021.
Vi følger udviklingen nøje.

I uge 48-2020 har vi pr. brev fremsendt orientering til samtlige andelshavere hvori bestyrelsens beretning for 2019 samt regnskab for 2019 var vedlagt. Brevet indeholder information om bestyrelsens arbejde samt konklution, omkring det arbejde vi ved generalforsamlingen i 2019 blev pålagt at afklare, vedrørende mulige løsninger for vandværkets fremtid. Bestyrelsens konklution er, at vi ved sammemlægning med Ejby Vandværk får det billigste vand der er kalkreduceret til en håredhedsgrad på 10 uden brug af kemikalier. Vi får den størst mulige forsyningssikkerhed, og en vandkvalitet der tangerer det vand vi har nu.

Vi følger Covid-19 situationen og myndighedernes anbefalinger tæt og vil, så snart det viser sig muligt, afholde den udskudte generalforsamling.
Vi skal passe på hinanden og på os selv, det har vi prioriteret højest i den forløbne tid. Vi ønsker ikke at fratage andelshavere, der ikke føler sig trygge ved større forsamlinger i denne tid, muligheden for at ytre sig eller stemme, og vi ønsker ikke at tage nogen chancer med andelshaverne eller deres familiers helbred.

I Brevet er der indsneget sig en regnefejl i på side 6 i linjen "Ejby med afkalkning 2022" Prisen for afkalkning er i sammenstillingen med forbrug af 100 m3 medregnet 2 gange så den rigtige pris for vand fra Ejby Vandværk pr. m3 ved forbrug på 100 m3 er kr. 16,56
Vi beklager fejlen


Indenfor det sidste år er hårdhedsgraden i vores vand steget fra 16-17 dH til 18-19 dH. Vandstanden er faldet, men ikke foruroligende, i alle vores boringer, og dette kan være årsagen til den ændrede sammensætning i vandet, der resulterer i den højere hårdhedsgrad.

 

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen