Driftstatus 31. december 2023

 Vi har et overforbrug på ca. 1,5 m3 pr. time

Tjek for løbende vandhaner eller toiletter.

Tjek vandinstallationer i skure, udhuse og lader

Såfremt der opserveres løbende vand eller store våde pletter bedes vandværket orienteret (se under "Kontakt")

Forholdsregler såfremt vi rammes af den adviserede nedlukning af elforsyningen i op til flere timer. (Brownout)

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, i forbindelse med at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket. 

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.

Vi forsøger, såfremt vi bliver adviseret af el-leverandøren, at udsende en advarsel over vandværkets SMS system.  

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

Har du vasket under/efter en nedlukning og din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af okker i vandet anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende:
Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat
1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand.
Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand.
Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

  

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen