Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk

- forsyner 410 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af et moderne SRO-anlæg. (Styring, Regulering og Overvågning)
Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm på sin mobiltelefon, og kan derved omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand pr år.

 

Hårdhed

Drikkevandet her er middel hårdt vand, det vil sige ca.17-19 ͦ dH.

 

Ved generalforsamlingen i 2018 blev bestyrelsen pålagt at undersøge mulighederne for afkalkning af vandet. Efter gennemgang af flere forskellige anlægstyper, der på grund af vandværkets størrelse ikke vil være muligt at etablere, undersøgte vi nærmere de to typer anlæg der ville kunne etableres.

Et jonbytningsanlæg eller et kalkknuseranlæg. Jonbytningsanlægget skal jævnligt tilbageskylles med salt. Vandværket er ikke tilsluttet kloak men vi har tilladelse til at udlede skyllevandet i Kimmerslev Møllebæk. Den saltkoncentration, der ved et jonbytningsanlæg skulle udledes i Kimmerslev Møllebæk var så stor, at der ikke fra miljømyndighederne kunne opnås tilladelse til udledningen.

Kalkknuseranlægget er herefter sidste mulighed for at behandle vandet på vandværket.

Kalkknuseranlægget fjerner ikke kalken fra vandet, men omdanner kalken i vandet fra calcit-kalk til argonite-kalk.

Udfældning af argonite-kalk giver en fornemmelse af blødt vand, selvom der er samme hårdhed i vandet.

Der ændres ikke på vandets sammensætning og smag. 

Argonite-kalken har ikke de "fangarme" som calcit-kalken har og sætter sig derfor ikke fast de steder hvor kalk normalt hænger fast. Der vil stadig forekomme kalkaflejringer men i betydelig mindre omfang og de er lettere at fjerne.

På generalforsamlingen i 2019 blev forslaget om installation af et kalkknuseranlæg på værket nedstemt. Herefter har vi ikke mulighed for at levere kalkbehandlet vand fra værket.

Den enkelte andelshaver kan lovligt etablere afkalkningsanlæg i hjemmet. Det mest brugte til private boliger er jonbytningsanlæg.

Hent nyeste materiale om kalkknuseren  her