Nr. Dalby Kimmerslev Vandværk

Har hidtil forsynet 410 forbrugere med rent drikkevand, men er pr. 1. januar 2024 fusioneret med Borup Vandværk.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af et moderne SRO-anlæg. (Styring, Regulering og Overvågning)
Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm på sin mobiltelefon, og kan derved omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand pr år.

 

Hårdhed

Drikkevandet her er middel hårdt vand, det vil sige ca.17-19 ͦ dH.