Vi har 23. august 2022 fået foretaget en prøve på vores vand for indhold af PFAS.

Resultatet viser at der ikke forefindes forurening i vores vand med nogle af de stoffer der til sammen indgår under betegnelsen PFAS.

Der er ingen steder i Køge Kommune fundet PFAS forurening.

Vi har, på strækningen hvor vi har udført nye underboringer under Roskilde-Ringstedbanen, målt et forhøjet kimtal ved 22° C på 120 pr. ml. Værdien er under max. kravværdien på 200 pr. ml men vi er ikke tilfredse med tallet og har sat et arbejde i gang for at få tallet længere ned. Værdien ved afgang fra vandværk er målt til 2 pr. ml.

Kimtal ved 22° C
Dette kimtal giver udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier - jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier med flere, der kan være naturligt forekommende i naturen, og som lever af vandets indhold af organisk stof. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men må dog ikke forekomme i for stor mængde, blandt andet af hensyn til svage personer. Det er vigtigt at iagttage pludselige ændringer i kimtallet. Afgang, værk: Max. 50 pr. ml. Ledningsnet: Max. 200 pr. ml.