Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer. De 2 er beliggende lige ved værket, den tredije ligger 400 m mod nordøst. Der indvindes vand på skift fra de enkelte boringer.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk indvinder årligt ca. 60.000 m3 vand og har en indvindingsret til 80.000 m3.

Boring 1 DGU-Nr. 212.681 blev udført 1963 samtidig med at Vandværket blev bygget. Boringen er udført med 6" borerør i en dybde af 50 m og taget i brug 1964.

Boring 2 DGU-Nr. 212.764 blev udført 1967 og taget i brug samme år.

Boringen er udført med 6" borerør i en dybde af 53 m.

Boring 3 DGU-Nr. 212.1109 blev udført 1992 men først taget i brug i 2004.

Boringen er udført med 8" borerør i en dybde af 56 m.

Hver boring er forsynet med en Råvandspumpe der yder ca. 21 m3 i timen.

Normalt kører kun en pumpe ad gangen og der skiftes mellem pumperne hver 3die time døgnet rundt, så alle pumper kører lige meget. Ved denne vækseldrift belastes boringerne mindst muligt, og filtrene udnyttes optimalt.

Den maksimale produktion ligger på ca. 600 m3 drikkevand i døgnet.