Udskiftning af målere

For at sikre en korrekt afregning af vandforbruget skal målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandforsyninger i Danmark kan frit vælge, om man vil udskifte alle målere eller om man vil bruge reglerne om stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter.

Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 9 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat, før der skal foretages en ny stikprøvekontrol.

Afprøvning af målere og udstedelse af dokumentation for målernes nøjagtighed, foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har valgt at lade vandmålerne kontrolere ved stikprøvekontrol.

De elektroniske målere opsat i 2011 og er stikprøvekontrolleret i september 2017.

Batterierne i målerne har en levetid på 15 år så alle målere vil blive skiftet i 2026-2027

 

 Kalibreringsserfikatet kan ses her.