Formand/Kontaktperson
/
Benny Mertz

Tlf. 21 76 20 29
Formanden fører tilsyn med den daglige drift, og vedligeholdelse, nyanlæg samt målerudskiftninger.
Kasserer/Sekretær
/
Erik Jensen

Tlf. 40 86 68 36
Kassereren fører det daglige regnskab Sekretæren holder os orienteret om nye tiltag vedr. love og forordninger samt står for korespondance.

Vandværkspasser
/
Kjeld Christensen

Kjeld har sammen med Palle ansvar for selve vandproduktionen, her under returskylning af filtre, så vandet bliver filtreret bedst muligt. Han sørger også for at vandprøverne bliver taget de rigtige steder.

Næstformand / Vandværkspasser
/
Palle Malmberg

Palle har sammen med Kjeld ansvar for selve vandproduktionen, her under returskylning af filtre, så vandet bliver filtreret bedst muligt.


Opkræver/ Vandafgift
/
Wivian L. Jensen

Email: vand.dalbykim@dlgpost.dk
Opkræveren fører regnskab med måleraflæsninger, udregner og fremsender opkrævninger samt holder styr på andelshaver kartoteket


Bestyrelsesmedlem
/
Troels Jensen

Bestyrelsesmedlem valgt in i bestyrelsen ved generalforsamlingen i august 2021

Bestyrelsesmedlem
/
Peter Trampedach

Bestyrelsesmedlem valgt in i bestyrelsen ved generalforsamlingen i august 2021