Leveringsområde

Ved sammenlægning af Skovbo og Køge Kommuner blev de områder, der ikke var dækket af et vandværks forsyningsområde, fordelt blandt de vandværker områderne havde naturlig tilknytning til. Vi fik tildelt området omkring Københavns Energi's vandværk i Regnemark (HOFOR) frem til motorvejen. HOFOR har senere efter aftale overtaget forsyningspligten til området.

 

I forsyningsområdet indgår følgende adresser:

Almsvej
Borupvej nr. 110
Buen
Bækgårdsvej fra nr. 43
Dalbyvej til nr. 55
Dyndetvej til nr. 20
Dyrehavevej
Fiskervej
Kimmerslevvej nr. 11 til 34
Klempegårdsvej
Kløvestedvej til nr. 7
Kulerupvej nr. 3 til 36
Kymervej
Langagervej
Lille Dalbyvej
Ravenshave
Slusevej
Svejbogen
Toftevej
Vestre Ringvej nr.21-22-23 og 25