Råvandsstationer

Over hver boring er placeret en brønd.

Hver enkelt brønd består af en 1,00 m høj beton kegle med vandtæt bund, hvorpå er monteret en 1,20 m høj aluminiumskegle , afsluttet med aluminiumslåg med udluftning. Instalationen i brønden er udført i rustfri stål. Der er monteret vandstandspejlere i alle boringer, så vi løbende kan følge grundvandstanden.
Alle brønde er sikret med lås og sabotagealarm.