Regulativ

Ifølge Vandforsyningsloven § 55 skal der for ethvert alment vandforsyningsanlæg udfærdiges et regulativ.
Regulativet skal blandt andet indeholde regler om retten til forsyning, opsætning af vandmålere, og andelshavernes forpligtigelser.
Regulativet udfærdiges af Vandforsyningen efter forudgående forhandling med Kommunen.
Regulativet er opdateret og godkendt af Klima- og Planudvalget i Køge Kommune d. 05. januar 2023

Regulativ gældende for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk kan downloades her.

 

 Hent Vandværkets Regulativ