Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd 1 m indenfor skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 


På alle nye installationer bliver der etableret målerbrønd 1 meter indenfor skel.
Defekte stophaner bliver udskiftet med målerbrønd placeret 1 meter indenfor skel, og måleren flyttes til brønden.  Vandmålere der er placeret inde i huse skal være opsat korrekt og være tilgængelige, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Medio 2013 blev alle målere udskiftet med elektronisk aflæsbare målere og aflæsningen af målerne bliver herefter foretaget af vandværket .

Vi skal stadig opfordre alle til jævnligt at kontrollere deres måler så unødigt spild ved utætheder o.l. kan stoppes i tide.