Vandkvalitet og kontrol

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er sivet ned gennem jordlagene.

Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten.

Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne. Der kontrolleres og måles regelmæssigt for naturligt forekommende- og miljøfremmede stoffer.