Hyppigt stillede spørgsmål

 

Hvad koster en m3 vand?

En m3 vand fra vandværket koster 7,50 kr. excl. statsafgift & moms.

 

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Det gennemsnitlige forbrug pr. person er ca. 76 liter pr. døgn (2008-tal)

 

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Vandets hårdhedsgrad er middelsvær svarende til 17-19o dH

 

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende:
Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat
1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand.
Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand.
Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Ja, du må vaske din bil både fra spand og med slange.

 

Må jeg bruge vand til at vande min have? 

Ja, havevanding er tilladt med kande eller håndført slange.

 

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Der tages jævntlig prøver af vandet og såfremt der viser sig problemer med kvaliteten vil forbrugerne blive orienteret. Indtil da - Ja, vandkvaliteten opfylder gældende regler.

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?

Du skal ringe til formanden på tlf. 21 76 20 29 eller send en mail til vand.dalbykim@dlgpost.dk

 

Hvor er min stophane placeret?

Stophaner/Målerbrønde er placeret ca. 1 meter inde på grunden.
Som ejer af grunden er du selv ansvarlig for at vide, hvor den er placeret.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Ja. Vandmålerne stikprøves i henhold til lovgivningen.

 

 

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Det er en god ide at kontrollere måleren en gang hver måned.
Når alle haner er lukket må den lille pil ved siden af tallene ikke bevæge sig.

 

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Kassereren på .

 

 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Navn på den nye ejer samt sælgers nye adresse skal oplyses, gerne på mail til vand.dalbykim@dlgpost.dk

Afregning af forbrugt vand skal medtages i refutionsopgørelsen.

 

 

Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?

Som andelshaver er man medejer, med ret til at deltage i den årlig generalforsamling samt at være valgbar til bestyrelsen.