PRINT
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk blev etableret 1964.

 

Mange brønde i vort område blev tørlagt omkring 1960'erne på grund af Københavns Energi`s oppumpning af vand til København.
I 1964 blev Vandværket etableret med en boring, men allerede i 1967 blev det nødvendigt med en ekstra boring, da flere ejendomme blev tilsluttet værket.
Værket har gennen årerne udviklet sig til et fuldt moderne Vandværk.
Værket har 3 råvandsboringer i drift, og kan leve op til både nuværende og fremtidige skærpede krav til vandkvalitet. 
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk forsyner nu 409 forbrugere med rent drikkevand. 
Vandet er middel hårdt vand, hvilket svarer  til en hårdhedsgrad på ca. 17-18 ͦ dH.

 

Aflysning af generalforsamlingen

 

Vandværkets Generalforsamling  15. april 2020 er, på grund af udviklingen i nedlukning af landet i forbindelse med Corona virusen aflyst.
Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling når myndighederne mener at vi kan forsamles uden risiko for at udbrede smitte.
 

 

Se stade for driften her  

I dag har mange vandværker problemer med vandkvaliteten på grund af tidligere tiders overforbrug af sprøjtegifte. Læs Skovbo Vandsamarbejdes indlæg i debatten om brug af sprøjtegifte i villahaver her.

 

01. oktober 2015 trådte nye regler for indbringelse af klager vedrørende tvister med vandforsyningen i kraft. Ændringen sker i forbrugerklagelovens § 4.

Ændringen vil snarest via Køge Vandråd og Køge Kommune blive implementeret i vandværkets regulativ. 

 

Læs om klageadgangen    her

 

 

Aktuelt

 

 

 

 

 

Købevand på flasker eller vand tappet fra egen hane?

 

Det er lidt fjollet at købe gammelt vand på flaske i butikkerne til en pris på op til ca. 20 kr. pr. liter.
Direkte fra egen vandhanen kan man tappe en flaske rent, og helt frisk kildevand, uden tilsætnings-stoffer af nogen art, til under 

10 øre pr. liter.
Samtidig undgås unødig resurse- og Co2 spild.